systém péče o zdraví
Počet návštěv: 15903
Dnes je 29.05.2016
Maxmilián / Maxim

Na základě výsledků vyšetření přístroji KARDiVAR (analýza variability srdeční frekvence) a EAV Callisto (meření hladiny celkové energie a energetických toků v organismu) Vám pomůžeme najít účinné postupy a kombinace aktivit pro zvýšení zdravotní úrovně.

Opakováním kontrolních vyšetření budete moci sledovat vliv těchto aktivit na Váš zdravotní stav.